×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.

Super air beluchter 40mm

€ 54,95
SKU
Bel88

De Super Air is een waterbeluchter die t.o.v. de gebruikelijke venturi’s veel minder pompdruk nodig heeft. Waar bij een venturi al snel 50% van de pompcapaciteit verloren gaat, is dat bij de Super Air slechts 10 tot 20%.

Super air beluchter 40mm

De Super Air is een waterbeluchter die t.o.v. de gebruikelijke venturi’s veel minder pompdruk nodig heeft. Waar bij een venturi al snel 50% van de pompcapaciteit verloren gaat, is dat bij de Super Air slechts 10 tot 20%. Het geheim zit hem in het speciale RVS rooster waarlangs het water met verhoogde snelheid geleid wordt. Door de vorm van dit RVS rooster wordt een optimale verwerveling/ menging verkregen van water en lucht (de in zgn. clusters gebonden watermoleculen worden opgesplitst, waardoor een effectieve gasuitwisseling mogelijk wordt). Proeven hebben aangetoond dat het rendement (= meer zuurstof toevoegen) van een Super Air duidelijk hoger is dan de gebruikelijke venturi’s bij minder verlies aan pompopbrengst. TOEPASSING: Plaatsing van de Super Air moet onder een hoek van ± 45º, met het rooster vrijwel geheel onder water. Let op dat de lucht-toevoer gaten boven het waterniveau blijven! Plaatsing met de uitstroom opening boven water is ook mogelijk. Deze opstelling wordt aan-bevolen bij opstartende vijvers en filters, in quarantaine en ziekenbak, en in zwaar bezette verkoopbakken waar veelal ammoniak en/of nitriet kan ontstaan bij gebrek aan voldoende biomassa. De Super Air is in staat om deze stoffen gedeeltelijk in gasvorm af te scheiden. Door plaatsing boven de waterspiegel kunnen deze gassen beter ontwijken. LET OP: de Super Air is vrij gevoelig voor vervuiling (van het rooster) door draadalgen. Enige vorm van voor-filtratie is daarom nodig om een continu goede werking te behouden. Tevens dient regelmatig het metaalrooster gereinigd te worden, een tandenborstel is hiervoor ideaal.

Copyright © 2023 Daru-koi Vijverartikelen