×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.

Daru-Koi Disclaimer

Daru-Koi Disclaimer

Daru-koi vijverwinkel disclaimer

De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. De inhoud wordt echter regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.

(Vijver) Aanbiedingen, ook wat prijzen betreft, zijn steeds vrijblijvend. De vrijblijvende (vijver) aanbiedingen kunnen na de aanvaarding worden herroepen tot het moment dat daru-koi vijverwinkel uitdrukkelijk met de aanvaarding van het aanbod akkoord is gegaan.

Daru-koi vijverwinkel is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op de website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Daru-koi vijverwinkel kan de informatie op deze website herzien zonder aankondiging. Aan deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik hiervan komt voor eigen rekening.

Veelvoudigen van teksten is toegestaan op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron en de tekst weergeeft met daru koi vijverwinkel daarin in de meest positieve zin weergegeven, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval kopiëren/veelvoudiging/publicatie zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

Beschrijvingen van een product/advies geven op enigerlei wijze/respectievelijk gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen niet dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade.

Onze leveringsvoorwaarden zijn tevens van kracht.

Copyright © 2023 Daru-koi Vijverartikelen