×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.

De Koidokter Anti-Mix 250 ml

€ 22,51
SKU
mix1
tegen de meeste ééncellige parasieten, tegen bacteriële- en schimmelinfecties.
De Koidokter Anti-Mix 250 ml Acriflavine in combinatie met Malachietgroen wordt gebruikt tegen de meeste ééncellige parasieten, tegen bacteriële- en schimmelinfecties. Acriflavine heeft ook een lichte antivirale werking en kan gebruikt worden bij kieuwrot. Toepassing:20 ml per 1000 liter vijverwater. Niet onder de 8ºC gebruiken.Meestal volstaat 1 behandeling, tegen Witte Stip moet de behandeling herhaald worden met tussenruimte van 4 dagen. Steeds goed doorluchten tijdens de behandeling en het filter mee laten draaien. Ozon- en Uv-lamp uitzetten gedurende 2 dagen. Na 1 week +/- 20% van het water verversen!Deze behandeling niet gelijktijdig combineren met andere chemische middelen.Gebruik slechts 80% van de dosis als de zuurtegraad (pH) lager is dan 7!Niet inslikken of inademen.Alleen buiten of in goed geventileerde ruimte toepassen.Bewaren in originele verpakking.Buiten bereik houden van kinderen en huisdieren.Koel en donker bewaren.Draag altijd beschermende handschoenen bij medicijngebruik.Is GIFTIG bij inademing, inslikken of contact met huid/ogen. In geval van een ongeluk bij het gebruik direct arts contacteren en originele verpakking meenemen.Bij contact met de huid/ogen direct met overvloedig water uitspoelen en medisch advies vragen.De Koidokter Anti-Mix 250 ml goed voor 12.500 ltr water. Er wordt aangeraden om na deze behandeling Malamix17 toe te dienen. Dit herstelt de slijmhuid van de vis en start de filterbacteriën weer op.
Copyright © 2023 Daru-koi Vijverartikelen