×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.

Aquaforte Oxypond 1 kilo

€ 15,95
SKU
SC800

Oxypond (voorheen Oxyper) is geen chemisch middel maar een aktief zuurstofpreparaat dat de celstructuur van algen aantast

Aquaforte Oxypond 1 kilo

AQUAFORTE OXYPOND
ACTIEVE ZUURSTOF VIJVERVERZORGINGSPRODUCT

Veel vijvereigenaren hebben het hele jaar door te maken met problemen in hun vijver. Vaak is
een zuurstofarme omgeving in de vijver hiervoor verantwoordelijk. AquaForte OxyPond is een vijververzor
gingsproduct dat bij gebruik “actieve zuurstof”vrijgeeft en een snelle werking heeft. Kort na het toedienen
splitst de actieve zuurstof zich in water en zuurstof en neemt de zuurstofconcentratie in de vijver toe. Het
bevordert daarmee de efficiënte afbraak van afvalproducten, slib en dode plantenresten. AquaForte Oxy
Pond lost de problemen eenvoudig en snel op. De vijveromgeving verbetert al aanzienlijk na één dag na
toepassing. De filterbacteriën werken veel sneller en zorgen zo voor betere waterwaarden.

De vijver wordt weer echt mooi.

AquaForte OxyPond is de ideale aanvulling op onze AquaForte BioStabil.

Toepassing:

Alleen gebruiken als de pH-waarde niet hoger is dan 8,5 en de KH- en GH-waarden minstens
6°dH of hoger zijn.

Het werkt het beste wanneer het ‘s morgens wordt gebruikt, ca. 30-50 g OxyPond per
1.000 liter vijverwater gebruiken.

Dode plantenresten en molmmoeten dan worden verwijderd.

Indien nodig kan de behandeling na drie dagen worden herhaald en meerdere keren per seizoen worden uitgevoerd.

1 KG OxyPond is voldoende voor maximaal 30.000 liter vijverwater.
R22 Schadelijk bij opname door de mond 

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel 

S2 Buiten bereik van kinderen bewaren 

S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig
medisch advies inwinnen 

S37/39 Draag geschikte handschoenen en oogbescherming 

S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Bevat: Waterstofperoxide (195 g/KG). Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Copyright © 2023 Daru-koi Vijverartikelen