Koiboek Eddy Leysen

€ 39,95
SKU
D11

Koiboek Eddy Leysen. Het koiboek is niet geschreven als handleiding of wetenschappelijk werk. Het is opgevat als bruikbaar naslagwerk voor de liefhebber die moet kunnen bepalen wat er is misgegaan of wat er misgaat in de waterpartij waar zijn juwelen zwem

Koiboek Eddy Leysen

Mag ik me even voorstellen voor het geval u me nog niet mocht kennen? Al jarenlang ben ik actief in het onderzoeken en het verzorgen van zieke vissen, alsook met het oplossen van problemen i.v.m. de waterkwaliteit want dit is vaak de oorzaak of het begin van veel ellende. Ik ben wel geen dierenarts van vorming (alhoewel veel liefhebbers me een “koidokter” noemen) maar mijn kennis is wel gesteund op biologie en scheikunde van universitair niveau. Een eerste boek ‘Het houden van gezonde vissen en het verzorgen van zieke vissen’ werd uitgebracht in de zomer van 1998 en zelfs de tweede druk was snel uitverkocht. Een volledig nieuwe en herwerkte versie, meer koi of vijver gericht dit maal, werd vorig jaar uitgebracht en werd door kenners als zeer goed aangeprezen: praktisch, overzichtelijk en begrijpelijk voor de liefhebber geschreven. Dit zijn slechts enkele van de gehoorde commentaren. Van een liefhebber hoorde ik het nog duidelijker: “De beste investering ooit! Voor de prijs van een kleine koi heb ik er al veel kunnen redden…

Veel vollediger en beter bruikbaar voor de liefhebber dan andere boeken.” Het boek is niet geschreven als handleiding of wetenschappelijk werk. Het is opgevat als bruikbaar naslagwerk voor de liefhebber die moet kunnen bepalen wat er is misgegaan of wat er misgaat in de waterpartij waar zijn juwelen zwemmen… of beter nog: hoe hij deze ongemakken moet of kan voorkomen en vermijden. Bij het surfen op internet, een medium dat geweldig is geëvolueerd sinds het uitbrengen van mijn eerste boek, vindt de liefhebber tal van sites en forums met allerlei raadgevingen, gegeven met de beste bedoelingen. Vaak vind je dezelfde tekst terug in exact dezelfde bewoordingen…

maar spijtig genoeg ook dezelfde nonsens. De ideeën die worden geuit zijn misschien wel te gebruiken in een bepaalde context, maar ik kan moeilijk aanvaarden dat een dierenarts of een bekwaam iemand zegt dat je een vis moet doden door hem zo hard mogelijk tegen een muur of op de grond te smijten. Dit lijken meer de acties van een steenkapper – zonder dit beroep te minachten! – dan van een dierenarts die toch het lijden van een dier zou moeten beperken. Deze opmerking wil ook niet zeggen dat je op het internet geen waardevolle informatie vindt, integendeel! Ik heb er zelfs stukken tekst uit mijn boek en eigen illustraties teruggevonden, alhoewel er bij de bronvermelding niets van te merken was. Het bewijst enkel hoe waardevol de gegeven informatie is of kan zijn. Ik wil enkel de lezer waarschuwen voor de informatie die aangeboden wordt en er kritisch mee om te springen.       Met de zomervakanties achter de rug en met de eindejaarsfeesten in het vooruitzicht, zou dit boek wel eens een prima tip kunnen zijn als geschenk voor de vijverliefhebber.

Het boek zit boordevol informatie over:      

Waterkwaliteit, milieu-invloeden en filtersystemen die deze waterkwaliteit moet kunnen garanderen      

Niet parasitaire aandoeningen, zoals verwondingen, gezwellen enz…   

Bij de parasitaire infecties worden achtereenvolgens de virale, bacteriële en schimmelinfecties behandeld om te besluiten met de flagellaten,worminfecties en infecties met kreeftachtigen. -    Bij de behandelingen worden de meest gangbare technieken besproken die, vanaf de diagnose tot en met een voorgestelde of mogelijke behandeling, een eind moeten brengen aan het ongemak of in het ergste geval: massale sterfte! -De meest gebruikte of bruikbare medicamenten worden besproken, telkens met hun voor- en nadelen… met in het achterhoofd: zo weinig mogelijk en zo veel als nodig van het minst erge…tot hoe je een vis op de meest ‘humane’ wijze kunt euthanaseren… want ook hierover bestaat nog veel verwarring, zoals hierboven al vermeld werd. Toch worden deze gruwelijke daden nog gepromoot. Onbegrijpelijk! Het zijn dus eigen ervaringen omgezet in voor de andere liefhebbers bruikbare informatie en raadgevingen om zoveel mogelijk vissenleed te vermijden. Zoals ik op het einde afsloot: het lezen van dit boek voor alle ellende begint, kan veel ellende vermijden.

Copyright © 2017 Daru-koi