Takazumi Yugen

Takazumi Yugen

DE ACHTERGROND VAN DE ECHTE YUGEN

Takazumi Yugen is een volledig koivoer, waaraan de Immunomodulator Bioprotein 00635-EN is toegevoegd. Takazumi Yugen heeft een weergaloos effect op het immuunsysteem van zowel de opgroeiende als de volwassen koi en dit uit zich in een verbazingwekkend snelle groei, spectaculaire kleurontwikkeling en bovenal in een sterke verbetering van de natuurlijke weerstand. De echte Takazumi Yugen is niet zo maar een kruidenmengsel en het bevat ook geen probiotica of prebiotica. Het is een wetenschappelijk onderbouwde toepassing, die voortkomt uit de levenslange zoektocht van Professor John en Mrs Cynthia Stanford naar methoden om het immuunsysteem van mens en dier te versterken. Samen werkten zij in de frontlinie van de geneeskunde en bereisden daarvoor de meeste ontwikkelingslanden, op zoek naar oplossingen voor de ziektes van de armen, zoals lepra en tuberculose. Altijd gingen hun kinderen mee. Hij bestudeerde als medisch microbioloog de relatie tussen mens en bacterie. Zij had vanuit haar medische achtergrond een bijzondere belangstelling voor de praktische toepassing van zijn wetenschappelijke vondsten. Het was al lang bekend dat het meest gebruikte vaccin tegen tuberculose soms ook tegen lepra helpt. Ook was al sinds de jaren 70 bekend dat hiermee in één bepaalde streek in Oeganda de beste resultaten behaald werden. Professor Stanford concludeerde hier uit dat er factoren in de omgeving moesten zijn die hier invloed op hadden. Bacteriologisch onderzoek van aardemonsters bracht een bacterie aan het licht die (door de gelijkenis van zijn proteïnen met die van de ziekteverwekkers) de mensen als het ware spontaan vaccineerde. Bekend als zij al jarenlang waren met het leed dat tb en lepra veroorzaakten, richtten de Stanfords zich vanaf dat moment op de medische toepassing van hun vondst, om te beginnen op de meest stigmatiserende ziekte die de mensheid kent: lepra. Om zeker te zijn dat het veilig te gebruiken was en geen bijeffecten had, testten zij elke ontwikkelde toepassing steeds eerst op zichzelf. Toen al snel bleek dat Cynthia Stanford daardoor van de huidziekte genas die in haar familie voorkwam, gingen ook haar familieleden het middel gebruiken. Toen deed zich opnieuw een aantal opmerkelijke feiten voor: de astma van hun dochter verminderde opzienbarend en van de kanker waaraan de moeder van Cynthia leed, verminderde de primaire tumor aanzienlijk en verdwenen de uitzaaiingen. Het langdurige proces van ontwikkeling van medicijnen en andere gezondheidsproducten voor mensen loopt tot op de dag van vandaag door en ook voor dieren wordt volop aan de weg getimmerd. De weg naar het rijk van de vissen en naar onze koi liep via de buurman van de Stanfords in het fraaie Engelse Kent. Ron Sutter, was viskweker en sprak de Stanfords regelmatig. Zo hoorde hij ook hun geschiedenis en vroeg zich onmiddellijk af, of hun producten ook iets voor zijn vissen – en met name de koi - zouden kunnen betekenen. Ron Sutter, die inmiddels helaas is overleden, was ook de eerste Takazumi groothandelaar in Engeland. Professor Stanford heeft zijn producten inmiddels ondergebracht in de firma BioEos, die gerund wordt door enkel wetenschappers. Takazumi Yugen is een coproductie van Takazumi en BioEos en een exclusief product van Takazumi BV. Het werkzame bestanddeel van Takazumi Yugen is bacterieel, maar bestaat niet uit levende maar uit dode (“heat-killed”) bacteriën. Niet een pro- of pre-biotische werking van de bijzondere bacteriën zelf, maar de elementen, waaruit die bacteriën zijn samengesteld, zorgen voor de unieke prestaties van Takazumi Yugen. De sterke toename van allergieën, auto-immuunziekten en kanker in hoogontwikkelde landen wordt steeds meer in verband gebracht met een verstoord evenwicht tussen onderdelen van het immuunsysteem als gevolg van de verminderde infectiedruk, ofwel door onvoldoende training om ons tegen deze problemen te beschermen. De oorzaak kan liggen in de omstandigheid dat wij steeds verder vervreemd geraakt zijn van het milieu, waardoor onze genen sinds het ontstaan van het leven gevormd werden en dat ons “trakteerde” op infecties die ons tot verweer uitdaagden. De blauwdruk voor de ontwikkeling van ons immuunsysteem is door voortdurende selectie en evolutie in onze genen vastgelegd. De feitelijke vorming van het immuunsysteem is afhankelijk van het samenspel tussen het immuunsysteem, dat door zijn evolutie geconditioneerd is om op bepaalde prikkels te reageren, en de omgeving die deze prikkels aan moet leveren. Als dit samenspel ontbreekt of verstoord is, kunnen de aangeleerde heilzame reacties van het immuunsysteem zelfs veranderen in reacties die grote schade aanrichten in het organisme. De contacten met bacteriën en de infecties, die het immuunsysteem tijdens een mensenleven zouden moeten trainen, worden vandaag de dag steeds meer uitgesloten door vaccinaties en hygiënische opvattingen en maatregelen. De immunomodulatoren die dankzij de Stanfords worden ontwikkeld, zorgen ervoor dat het verzwakte immuunsysteem als het ware gereset wordt en alsnog gaat functioneren op de manier die het niet op de geleidelijke en natuurlijke manier heeft kunnen leren. Wat voor ons mensen geldt, is ook van toepassing op onze huisdieren en zeker op onze kwetsbare koi in hun geconditioneerde leefomgeving. De praktijk toont aan dat Takazumi Yugen met Immunomodulator Bioprotein 00635- EN – de enige echte Yugen - een ongekend positief effect heeft op de weerbaarheid van koi.

Copyright © 2021 Daru-koi Vijverartikelen