×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.

Kinshi sludgebuster

Kinshi sludgebuster

Kinshi Sludgebuster is een speciaal samengestelde bacteriecultuur voor het verminderen van natuurlijk nitraat en slib in vijvers. Een te grote aanvoer van deze stoffen kan een vijver ontregelen en een explosieve algengroei laten ontstaan. 

Dosering: Open de fles alleen buiten, het product kan een sterke geur vertonen. Doseer twee maal per week 60 ml per 5 000 l water. Deze dosering kan herhaald worden totdat verbetering optreedt. Ideaal is een dosering vóór de winterrust zodat Kinshi Sludgebuster gedurende de winter de tijd krijgt de vijver op te ruimen. 

Het product bevat geen schadelijke bestanddelen, toch adviseren wij uit het oogpunt van hygiëne na gebruik zorgvuldig de handen te wassen. 

Copyright © 2023 Daru-koi Vijverartikelen