daru-koi vijver webshop

waterlelie banner homepage

Vijverbeluchting

Vijverbeluchting.

Vaak wordt de doodsoorzaak van een ons ontvallen Koi (vissen) ten onrechte gezocht in een infectie door een pathogeen. Dat die pathogeen dan na het overlijden niet altijd te vinden is, is niet raar. Doodsoorzaak nummer één bij Koi is namelijk nog steeds zuurstofgebrek. Verondersteld mag worden dat het belang van vijver beluchting bij iedereen bekend is. Niet alleen heeft een Koi het zuurstof nodig om in leven te blijven, voldoende zuurstof geeft ook een optimale groei en vertering van het zo kostbare voer. Hoe een zo optimaal mogelijke beluchting van de vijver te krijgen, hoop ik in dit artikel duidelijk te maken.

 

Basiskennis
Wij, als mens, nemen zuurstof op uit de lucht. Een liter lucht bestaat voor ongeveer 20% uit zuurstof. Voor onze Koi is het inademen van lucht een probleem. Het probleem zit hem in de kieuwen. Ondanks dat die kieuwen makkelijk al het zuurstof uit de lucht kunnen halen, zal een Koi toch stikken buiten het water. Zonder water namelijk, zullen de kieuwen vastplakken op het lichaam van de Koi. De kieuwen kunnen het afvalgas (CO2) dan niet meer afvoeren en de inname van verse lucht en dus de opname van zuurstof zal stoppen. De Koi zal daarom noodgedwongen moeten kiezen voor het leven in water. Omdat water veel minder zuurstof bevat, hebben hun voorvaderen zich aangeleerd om tevreden te zijn met een zuurstofgehalte van 0,8% per liter water. De karper heeft zo een zeer efficiënt uitwisselingsproces ontwikkeld. Een vergelijk met de mens maakt dat duidelijk. Het bloed van een karper kan maximaal 8% zuurstof bevatten. Met dit maximum kan een karper bij iedere ademhaling 86% van de beschikbare hoeveelheid zuurstof opnemen. Het bloed van de mens kan maximaal uit 20% zuurstof bestaan. Ondanks dit grotere volume neemt een mens toch maar 34% van het beschikbare zuurstof op. Een geringe afname van deze toch al lage hoeveelheid zuurstof kan reeds problemen opleveren voor de Koi. Wat betreft het zuurstofgehalte in de vijver zijn onze Koi het kwetsbaarst tijdens de zomerperiode.Niet alleen neemt het gasoplossend vermogen van water af bij een toenemende temperatuur, het aantal zuurstof verbruikers neemt ook toe bij een toenemende temperatuur. Bij iedere temperatuursstijging van 10°C zal het zuurstof verbruik in de vijver zich verdubbelen. In de gemiddelde vijver ontstaan er geen problemen bij 20°C. Bij deze watertemp. zullen onze Koi zich geweldig voelen. Bij 30°C lopen ze echter een groot risico op serieuze problemen,de stress als gevolg van een laag zuurstofgehalte is dan groot. Het gasoplossend vermogen van het water is bij deze temp. sterk verminderd en het aantal organismen dat zuurstof verbruikt is stevig toegenomen. Beperkingen in voor de Koi beschikbaar zuurstof. Het oplossend vermogen van zuurstof in water wordt door verschillende factoren beïnvloed:

 

· Vijverbehandeling met chemicaliën;
· Aanwezigheid van verontreinigingen (bijvoorbeeld modder op de bodem of slecht filteronderhoud);
· Zoutbehandeling van de vijver (verwaarloosbaar);
· Temperatuurstijging van het vijverwater;
· Algen en zuurstofplanten (s'nachts);
· Bij lage luchtdruk (warm en vochtig weer, storm, onweer)

 

Diverse zuurstofniveaus
Het zuurstofniveau in het vijverwater geeft verschillende stadia: Warm vijverwater (22°C) is verzadigd bij 8 mg O2/l
Continue minimale zuurstofgehalte dient te zijn: 6 mg O2/l
Lichte zuurstofstress en slechte eetlust: 4-5 mg O2/l
Acute zuurstofstress, geen eetlust en lusteloosheid: 2-4 mg O2/l Bijna onmiddellijk intreden van de dood: 1-2 mg O2/l De bovenstaande waarden zijn een richtlijn. Uiteraard wordt de reactie van de Koi op het zuurstofniveau beïnvloed door verschillende factoren zoals: waterkwaliteit, de conditie van de Koi, de hoeveelheid andere aanwezige gassen, enz. De symptomen van een te laag zuurstofniveau Het probleem van een te laag zuurstofgehalte is dat de Koi er eerder op reageert dan dat het visueel waargenomen kan worden. Het eerste tekenen van een afnemend zuurstofniveau is het versneld ademhalen van de Koi. Sneller dan normaal zullen de kieuwen bewogen worden. De Koi zal zich ook veelvuldig ophouden bij de plaatsen waar het zuurstofgehalte hoger is (fontein, waterval, venturi). Uiteindelijk zal een Koi bij een zuurstofgehalte beneden 5 mg/l naar het oppervlak komen om lucht te happen. De Koi kan zich op deze wijze enkele dagen redden zonder dat er blijvende schade ontstaat. Dit is echter geen natuurlijk gedrag van de Koi omdat de vis zich zo kwetsbaar maakt. Overigens is een verdere terugval van het zuurstofgehalte op korte termijn al fataal voor de vis. Met name in de zomer ligt het zuurstofgehalte onder druk en het is daarom aan te raden in de zomer dit zuurstofgehalte regelmatig te meten. Bij eventuele problemen kan er dan tijdig bijgestuurd worden. Het tijdstip van meten is zeer belangrijk. Vooral de mensen die zuurstofplanten gebruiken om bijvoorbeeld algengroei tegen te gaan, doen er goed aan om s'avonds laat en s'ochtends vroeg het zuurstofgehalte te meten. Deze resultaten zeggen veel over de risico's van de zuurstofplanten in een vijver. Net zoals de algen leveren deze planten overdag zuurstof, maar verbruiken ze s'nachts zuurstof. Ze zijn zo dus s'nachts de concurrent van onze Koi. Zuurstofmetingen zijn daarom vooral s'morgensvroeg belangrijk. Het zuurstofgehalte is van nature al het laagst rond zonsopgang, met zuurstofplanten wordt het gehalte nog lager. Aan de hand van de metingen kan bepaald worden wat er nog eventueel nodig is aan aanvullende beluchting . Een andere reden om te meten is omdat zo ook aan het licht kan komen dat er andere problemen zijn dan zuurstofgebrek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan parasieten die zich in kieuwen ophouden.

 

De fysieke problemen veroorzaakt door te weinig zuurstof
De Koi zal geconfronteerd worden met verschillende problemen die ontstaan door het gebrek aan zuurstof. Door een structureel zuurstofgebrek zal de Koi meer rode bloedcellen aan gaan maken. Door de toename van deze
zuurstoftransporteurs zal de Koi makkelijker aan zijn zuurstof kunnen komen. Echter, het aanmaken van die extra rode bloedlichamen kost extra energie en dat is een probleem voor de vis. Meer eten zou meer energie opleveren, ware het niet dat om die energie vrij te krijgen zuurstof nodig is. De Koi zit hier in de bekende cirkel. In plaats van meer eten zal de Koi minder gaan eten. Door de verminderde eetlust kan de extra hoeveelheid rode bloedlichamen niet in stand gehouden
worden en deze zullen dan ook weer snel afgebroken worden. De Koi zal dus zo weer minder zuurstof op kunnen nemen etc. etc. Niet alleen de rode bloedlichaampjes worden aangetast door het zuurstofgebrek, ook de witte lijden eronder. Omdat de witte bloedlichaampjes verantwoordelijk zijn voor het afweermechanisme van de Koi zal het weerstands vermogen van de Koi snel afnemen. Nog een risico dat door het minder (te weinig) eten gelopen wordt, is dat de vitale organen van de Koi blijvend beschadigd zullen raken. De Koi wordt ook nog eens via een omweg in de problemen gebracht. Door het zuurstofgebrek zal het filter niet meer naar behoren kunnen functioneren. Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat het ammoniak- en nitrietgehalte op zal lopen. Ammoniak en nitriet hebben als vervelende eigenschap dat ze het zuurstofopnemendvermogen van kieuwen aanzienlijk verminderen.

 

De oplossing
Om te beginnen dient bij het ontwerpen van de vijver rekening gehouden te worden met goede beluchting voorzieningen. Een lage bezettingsgraad, helder water (en dus geen zweefalg), een gepaste hoeveelheid voeding en een schonebodem houden het zuurstofgehalte op het juiste niveau. Eventueel kan een luchtpomp in de zomermaanden wat extrazekerheid bieden. Omdat echter niemand zich aan deze basisregels houdt, is extra beluchting noodzakelijk. Hoeveelextra beluchting nodig is, is afhankelijk van de meetresultaten van het zuurstofgehalte in uw vijver.

 

Beluchting
De meeste koihobbyisten gebruiken verschillende mogelijkheden om extra zuurstof aan het water toe te voegen. Als erdan eens sprake is van (massale) vissterfte, dan is zuurstofgebrek dus uitgesloten volgens velen. Helaas, zolang u niet weet hoeveel zuurstof er beschikbaar is voor de Koi mag u dit niet beweren. Hoeveel koihobbyisten onder ons weten hoeveel zuurstof ze continu toevoegen en hoeveel weten er hoeveel zuurstof er verbruikt wordt door andere organismen dan onze eigen Koi? Pas als deze waarden bekend zijn, is het mogelijk om met zekerheid te stellen of zuurstofgebrek wel of niet de doodsoorzaak is. Het is niet moeilijk om overdag 10 mg O2/l te meten en dus te concluderen dat de waterval mooi werk verricht. Maar als die waterval 's-avonds uit moet omdat de buren anders niet in slaap vallen,dan wordt het nog lastig voor de Koi. Zeker als er ook sprake is van algengroei. Meet daarom ook eens 'sochtends vroeg het zuurstofgehalte van uw vijver. De Koi hebben tijdens de nacht ook nog een groot deel van hun voeding van de voorgaande dag inmiddels verwijderd uit hun darmstelsel. De ontlasting krijgt direct zuurstofminnende bacteriën op zich. Om het te verduidelijken een zomers voorbeeld; er wordt uitgegaan van 1000 liter vijverwater dat 6 gram zuurstof bevat. Het voeren van 15 gram proteïne rijk voedsel (32% proteïne) per dag levert ongeveer 0,5 gram ammonia op. De ammonia omzetten naar nitriet kost 3,5 gram zuurstof per etmaal. Dat is 0,15 gram per uur. Onder normale omstandigheden is er voor een kilo Koi 3 gram O2 per uur nodig (de hoeveelheid benodigde zuurstof loopt niet evenredig op met het gewicht). Verder neemt zweefalg (bij lichtgroen gekleurd water) samen met vervuiling als bladafval,vogelpoep e.d. zo'n 1,5 gram per uur op. Totaal wordt er dus per uur s'avonds en s'nachts) per 1000 liter water per kilo Koi 4,65 gram O2 verbruikt. Los van het verbruik zal het zuurstofgehalte ook afnemen doordat er gasuitwisseling plaatsvindt tussen wateroppervlak en lucht. Per uur zal het zuurstofgehalte hierdoor met ongeveer 0,4 gram afnemen. Zonder extra beluchting zullen de vissen de nacht dus niet overleven. Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dat het belangrijk is dat er zoveel mogelijk ontlasting zo snel mogelijk uit het vijver systeem verwijderd dient te worden(dagelijks even de afsluiters open). Ook de hoeveelheid alg dient beperkt te worden. Mocht de opvatting heersen dat die 4,65 gram O2 / uur eigenlijk best meevalt, sta dan even stil bij het feit dat er hier van één Koi van ongeveer 30 cm is uitgegaan. Een Koi van 60 cm of meer verbruikt 4-5 gram O2/uur en zal het vijversysteem zwaarder belasten met zijn uitwerpselen. Door het berekenen van de benodigde stroom om de pomp te laten draaien is het eenvoudig te achterhalen welke beluchtingmethode het voordeligst is. De luchtpomp komt dan als goedkoopste uit de bus, op de voet gevolgd door de venturi. De luchtpomp dient echter speciaal aangeschaft te worden, dit in tegenstelling tot de pomp die de venturi bedient. Immers, het water moet toch terug de vijver in. Een goede raad is hier om de venturi als voornaamste leverancier te zien voor de vijver en de luchtpomp vooral in te zetten bij het filter. Een beluchtingmogelijkheid die niet in de tabel is opgenomen, is het trickle filter. Dit filter levert de pomp een ongeveer gelijk rendementsverlies op als bij de venturi, maar zal een hoger zuurstofgehalte opleveren. Bovendien wordt in het trickle filter ook nitraat afgebroken (maar een zuurstofarm filter werkt beter in de strijd tegen nitraat). Zo heeft de alg minder kans zich te ontwikkelen en het zal zich dus ook niet kunnen mengen in de strijd om het zuurstof. Om de kracht van een trickle filter te illustreren: als het water van een vijver van 50 m3 na filtering via een trickle filter terug de vijver in gaat, zal het water volledig verzadigd zijn met zuurstof. Het trickle filter dat hiervoor nodig is, meet slechts 1x1x2 m (lxbxh)!

 

Eerste hulp bij zuurstofgebrek
Mocht het ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een keer fout gaan, dan is er nog EHBZ. Hiervoor is 3% waterstofperoxide nodig. Schenk de waterstofperoxide voorzichtig over in een fles met verstuiver (zoals een plantenspuit) en verstuif de waterstofperoxide net onder het wateroppervlak. Per 1000 liter vijverwater dient u zo'n 150 keer te knijpen in de verstuiver. Dat is erg veel, maar u kunt zo ongeveer vier uur tijd winnen om serieus in te grijpen. Met deze dosering kunnen de Koi een aantal uren gezond verder omdat het zuurstofniveau weer tijdelijk verantwoord is. Let wel er wel op dat de Koi tijdens het verstuiven niet rechtstreeks in contact komen met het waterstofperoxide. Dit levert brandwonden op bij de Koi! Ik hoop dat uit dit verhaal blijkt dat zuurstof een kritische factor is in het vijversysteem. Waar ammoniak en nitriet enkeledagen nodig hebben om kritische waarden te bereiken, daar kan zuurstof binnen enkele uren een kritiek niveau halen. Bedenk bij het aanleggen van mooie beluchtingsystemen ook na over hoe te handelen bij het uitvallen van de elektriciteit. Wat bijvoorbeeld als u niet thuis bent en de stroom valt uit door bijvoorbeeld een blikseminslag? Misschien een reden om de visbezetting te heroverwegen?

 

Neem contact op met Daru-Koi zodat wij u kunnen adviseren in uw beluchtingsplan.

 

 

 

addtocartmodal

Zwemvijver

Afbeelding1

Vijverartikelen

banner vijverartikelen

Vijverbouw

banner vijverbouw

Opruiming

banner opruiming

PVC

banner pvc

In onze onlinewebshop kunt u alle professionele vijverbenodigdheden voor uw koivijver, natuurvijver of zwemvijver vinden. Nu met handige functies zoals sneltoetsen speciaal voor gebruik van smartphone of tablet. Daru-Koi is A-Dealer van producten en merken zoals : Aquaforte, Econobead, Ultrasieve, Blue Eco, Superfish, Aquaking, Dainichi, Hikari, Sera, Messner, Rode Filtermat, Valterra, VDL en vele andere. Zo is er dus altijd wel een leuke aktie aanbieding met hoge korting. Mocht u een geheel pakket aan willen vragen dan bieden wij u altijd de laagste prijs van Nederland en België met unieke laagste prijs garantie.

 

Contactgegevens

Daru-Koi Vijvermaterialen

Vissenberg 15, te Sprundel (N.B)

Telefoon : 06-46775965

info@daru-koi.com 

Uitgebreide gegevens HIER

Routeplanner